Ugrás a tartalomhoz

Raiffeisen Ingatlan Alap

Befektetési politika

A Raiffeisen Ingatlan Alap befektetési alap (a továbbiakban: "Alap") célja, hogy mérsékelt kockázat felvállalása mellett az Alap portfólióját alkotó ingatlanok üzemeltetése révén - a befektetési politika által lehetővé tett - maximális mértékű tőkenövekményt érjen el.
Az Alapkezelő a kockázat megosztás és a lehetséges legmagasabb hozam kritériumokat tartja szem előtt a portfólió kialakítása és a befektetési döntések meghozatala során. Az Alap ingatlanbefektetéseit elsősorban Budapesten és annak vonzáskörzetében, másodsorban hazai nagyvárosokban és egyéb vidéki településeken valósítja meg. Az Alap túlnyomórészt hozamtermelő képességgel rendelkező (bérleti díjbevételt biztosító) ingatlanokat tart.
Az Alapkezelő az Alap pénzeszközeiből ingatlanokat vásárol, az ingatlanokra nem fordított tőkét pedig elsősorban likvid eszközökben tartja.

A Raiffeisen Ingatlan Alap "A" sorozata forintban vásárolható. A többi sorozattól eltérő tulajdonsága, hogy az Alapkezelő a felmerülő devizakockázatot az "A" sorozatra allokált euró-magyar forint (EUR-HUF) deviza határidős ügyletekkel minimalizálja. A Raiffeisen Ingatlan Alap "B" és "C" sorozata szintén forintban érhető el, azonban a devizakockázat ezen sorozatok esetében nincs mérsékelve.

A Raiffeisen Ingatlan Alap "D" sorozata euróban, míg az "U" sorozata amerikai dollárban vásárolható meg, ezáltal az Alap teljesítménye már három különböző devizanemben is elérhető (HUF, EUR, USD).

Annak ajánljuk, aki

 • olyan ingatlanbefektetési lehetőséget keres, amelyet tapasztalt szakembergárda gondoz, és ahol egy jól diverzifikált ingatlan portfólió teljesítményből tud részesedni;
 • szeretne az üzleti ingatlanok piacán befektetni az ingatlanok értékéhez képest jóval kisebb pénzösszeggel;
 • szeretne egy jó diverzifikációs eszközt a portfóliójában tudni (az ingatlanpiaci trendek jellemzően eltérnek a többi befektetési piacétól);
 • hajlandó a vagyonának egy bizonyos részét hosszabb időre befektetni (az Alap vonatkozásában javasolt befektetési időtáv minimum 3 év);
 • képes és hajlandó elviselni az Alapba történő befektetéssel járó magas likviditási kockázatot, ami akár azzal is járhat, hogy a befektetési jegyek visszaváltására két évig nem kerülhet sor (amennyiben az Alap likviditása veszélybe kerül, az Alapkezelőnek lehetősége van a visszaváltások felfüggesztésére; ez az időtáv maximum 1 év lehet, amelyet a Felügyelet meghosszabbíthat további egy évvel).

Az Alap előnyei

 • Kényelmes ingatlanbefektetési forma;
 • Napi eszközértékelés;
 • Hozamát hosszú távú bérleti szerződések (irodakomplexumok / bevásárlóközpontok / ipari és logisztikai ingatlanok) biztosítják;
 • Az "A" sorozat esetén devizakockázat minimalizálása;
 • A "D" sorozat által már euróban is elérhető;
 • Az "U" sorozat által már az amerikai dollárral rendelkező megtakarítók számára is megvásárolható.
 • Rugalmas befektetési forma (bármely forgalmazási nap 8-16h között megadhatja a visszaválási megbízását, így rövid időn belül (3 forgalmazási napot követően) hozzájuthat megtakarításához és annak hozamaihoz a rendkívüli helyzeteket leszámítva);
 • Tartós Befektetési Számlára helyezhető.

Speciális, ingatlan alapokra jellemző kockázatok:

 • Az ingatlanpiacokat időnként nagymértékű árfolyam-ingadozások jellemzik,
 • Értékelési eljárásokból eredő speciális kockázat: egyes ingatlanok nyilvános árfolyama forgalom hiányában lehet régebbi, ezért az eszközök átmeneti alul- vagy felülértékeltséget mutathatnak, melyek az Alap nettó eszközértékére is hatással vannak.
 • Az ingatlanok hasznosításából eredő kockázat: Alap elsősorban olyan ingatlanokba kíván fektetni, amelyek esetében azok jövedelemtermelő képességét hosszú távú bérleti szerződések biztosítják. Ezt a jövedelemtermelő képességet azonban befolyásolja a bérbevevő fizetőképessége, a bérbe adott ingatlanok fenntartási és üzemeltetési költségeinek (adók, felújítási költségek stb.) változása.
 • A forgalmazás szüneteltetése, felfüggesztése: Az Alapkezelő az Alap Befektetési Jegyeinek visszaváltását felfüggesztheti, ha a leadott visszaváltási megbízások alapján a Befektetési Jegyeknek olyan mennyiségét kívánják visszaváltani, amely miatt az Alap likviditása - az Alap eszközeinek értékesítésére rendelkezésre álló időt figyelembe véve - veszélybe kerül. A felfüggesztés időtartama ingatlanalap esetében legfeljebb 1 (egy) év lehet, amely határidőt a Felügyelet indokolt esetben az Alapkezelő kérelmére további 1 (egy) évvel meghosszabbíthat.

Az Alap sajátosságai

 • bérleti díjbevételen alapuló hozam elérésére törekszik;
 • spekulatív jellegű tranzakciókba az alapkezelő nem bocsátkozik;
 • a portfóliójában lévő ingatlanok hasznosítása hosszú távon biztosított;
 • befektetéseinek célpontjai főképp ipari, kereskedelmi és logisztikai ingatlanok

Raiffeisen Ingatlan Alap ingatlanbefektetései

 

Megnézem az Alap teljesítményét

MEGNÉZEM AZ ALAP HAVI TERMÉKISMERTETŐJÉT

MEGNÉZEM AZ ALAP INGATLANBEFEKTETÉSEIT

 

Állandó adatok
Indulás dátuma: 2002. október 14
Induló nettó eszközérték: 3.000.000.000,- Ft
Névértéke: 1 Ft
Típusa: ingatlanforgalmazó