Ugrás a tartalomhoz

Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja

Mit jelent, ha egy alap Abszolút hozamú?

Röviden annyit, hogy az alap, előre nem deklarálja a befektetési területeit, és ezen területek befektetési eszközeit. Tehát, míg egy kötvény alap túlnyomórészt csak kötvényekbe fektethet, míg egy részvény alap csak nagyrészt részvények vásárlásában gondolkozhat, addig egy abszolút hozamcélú alap a hozamcél elérése érdekében mindig az aktuálisan a legjobbnak ítélt befektetési eszközt vásárolja meg. Így egy alapkezelő szakembernek sokkal nagyobb lehetősége van a portfóliót az aktuális piaci trendeknek megfelelően kezelni, és az aktuális gazdasági a folyamatokhoz igazítani. Cserébe pedig arra törekszik, hogy a piaci helyzettől függetlenül a pénzpiacokon elérhető hozamok felett teljesítsen.

Befektetési politika

Az Alapkezelő az Alap tőkéjét likvid és származtatott eszközökön valamint állampapírokon felül kizárólag befektetési alapok jegyeibe, illetőleg egyéb kollektív befektetési értékpapírokba fekteti. Az Alap túlnyomó részt abszolút hozamra törekvő alapokból alakítja ki portfólióját. Ezek az alapok eltérő piacokon, eltérő módszertannal próbálják megvalósítani befektetési céljukat, ami azt eredményezi, hogy a teljesítményeik közötti együttmozgás jellemzően közepes vagy annál gyengébb. Ezt a diverzifikációs előnyt az Alap alapok alapja konstrukciója biztosítja.
Az Alap hosszabb távú célja az állampapírok által biztosított hozamnál nagyobb hozam elérése addicionális kockázat vállalása mellett. A többlethozam elérésének érdekében az Alapkezelő a befektetési célpontot jelentő abszolút hozamcélú befektetési alapok közül aktívan válogat.
A kiválasztott alapok potenciális befektetési területe a lehető legszélesebb és globális: hazai és nemzetközi részvények illetve kötvények, bankbetétek, devizák, egyéb befektetési eszközök, valamint ezekre és árupiaci termékekre vonatkozó származtatott ügyletek. A hagyományos befektetési alapoktól a széles eszköztáron túl abban térnek el, hogy nem csak emelkedő, de - származtatott ügyletek segítségével - eső piacon is van lehetőségük hozamot elérni. Fontos jellemzője még a mögöttes alapoknak az, hogy teljesítményük nagy mértékben függ az alap kezelőjének készségeitől, piaci tapasztalataitól.

Annak ajánljuk, aki

  • pénzpiacinál magasabb hozamot vár el középtávon;
  • szeretné megtakarítását közepes kockázat mellett befektetni;
    (Kiemelt Befektetői Információk szerinti besorolása az 1-7-ig tartó hozam/kockázati skálán: 3)
  • fontosnak tartja, hogy pénzét bármikor mobilizálhassa, de előreláthatólag minimum 2 évre tudja nélkülözni a megtakarításának ezen részét.

Az Alap előnyei

  • Összegyűjtjük az általunk (aktuálisan) legjobbnak ítélt abszolút hozamcélú alapokat az országban és akár a nemzetközi piacokon, és portfóliót kínálunk belőlük.
  • Így a legjobb hazai és külföldi szakemberek munkáját egy termékben élvezheti.
  • Piaci eseményektől függetlenül törekszik a pénzpiacinál magasabb hozam elérésére.
  • Aktív alapkezelés!

 

Megnézem az Alap teljesítményét

MEGNÉZEM AZ ALAP HAVI TERMÉKISMERTETŐJÉT

 

Állandó adatok
Elnevezése: Raiffeisen Private Banking Pannonia Alapok Alapja
Működési formája: nyilvános
Fajtája: nyílt végű
Elsődleges eszközkategória típusa: értékpapír
Harmonizációs típusa: ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált
BAMOSZ besorolása: abszolút hozamcélú
Indulás dátuma: 2007. március 30.
Befektetési politika váltás: 2013. január 02.
Induló nettó eszközérték: 229 975 075 Ft
Futamideje: Az Alap futamideje a nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig terjed.
Névértéke: 1 Ft