Hiteligérvény kibocsátása

Az Európai Uniós pályázatoknál a pályázó Önkormányzatnak rendelkeznie kell saját forrással, mely állhat saját tőkéből és külső forrásból egyaránt. Az Önkormányzatnak csatolnia kell a hitelintézet saját erőre vonatkozó és az elnyerendő támogatás előfinanszírozására vonatkozó hitelígérvényét.

A Raiffeisen Bank mind a nála számlát vezető, mind a számlavezetési körön kívüli önkormányzatok részére, előzetes hitelvizsgálat és megfelelő biztosítékok megléte esetén, kibocsátja a támogatás benyújtásához szükséges hitelígérvényeket.