Számlanyitáshoz szükséges dokumentumok

Társasházak számlanyitásához szükséges dokumentumok:

  • Földhivatal által érkeztetett alapító okirat
  • Szervezeti-működési szabályzat
  • A közös képviselő képviseleti jogának igazolása - a felhatalmazásról közgyűlési jegyzőkönyv és jelenléti ív
  • Közös képviselet ellátó cég 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata és aláírási címpéldánya - amennyiben a közös képviselő jogi személy
  • Amennyiben a társasház rendelkezik adószámmal, akkor ennek igazolására szolgáló bármelyi hivatalos szervtől származó dokumentum

Lakásszövetkezetek számlanyitásához szükséges dokumentumok:

  • 30 napnál nem régebbi cégkivonat eredeti példánya
  • Adószámot tartalmazó okirat
  • A képviseletre jogosultak aláírási címpéldányának eredeti példánya