Ugrás a tartalomhoz
EN

Babaváró Kölcsön

Mit nyújt a Babaváró Kölcsön?

 

 

 

 

 

10 millió forintig igényelheti, maximum 20 éves futamidőre. Első 5 évben Maximum 50 ezer Ft a havi törlesztőrészlet, mely tartalmazza a kezességvállalási díjat is. Bármire felhasználhatja. Első 5 évben nem kell fizetnie ügyleti kamatot. Folyósítást követő 5 éven belül kell gyermeket vállalnia.

Érdekel a Babaváró Kölcsön

Miért válassza a Raiffeisen Babaváró Kölcsönt?

 • A kezességvállalási díj 20%-át jóváírjuk a futamidő első 5 évében, ha van Raiffeisen számlavezetési szolgáltatása – bankszámlája- és arra legalább a nettó minimálbérnek megfelelő összeg érkezik*
 • Díjmentes a kölcsön felvétele
 • Szakértőnkkel átbeszélheti az igénylési feltételeket és segít a szerződéskötésben

* A kezességvállalási díj mértéke az év elején fennálló tartozás 0,5%/ év. A jóváírásnak további feltételei vannak!
Példa: 10 millió Ft 20 éves futamidőre felvett Babaváró Kölcsön esetén az első 5 évben 45 062 Ft jóváírást érhet el!

Miért éri meg?

 • Már egy gyermek vállalása esetén kamatmentes lesz a teljes futamidőre
 • Két gyermek vállalása esetén a tartozás 30%-a elengedésre kerül
 • Három gyermek vállalása esetén a teljes fennálló tartozás elengedésre kerül

Mire használható?

A kölcsön szabadon felhasználható, így bármilyen célra (például, lakásvásárlás, felújítás, autóvásárlás) fordítható.

Mi történik, ha nem teljesül az első 5 évben a gyerekvállalás?

 • A kamattámogatás megszűnik, így ügyleti kamatot kell fizetni
 • A törlesztőrészlet emelkedik és magasabb lehet, mint 50 000 Ft

Részletek

A Babaváró Kölcsön egy olyan kölcsön, amelyhez a babaváró támogatásról szóló 44/2019 (III.12.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) szerint állami támogatásként kamattámogatás és gyermekvállalási támogatás (továbbiakban a kettő együtt: Babaváró támogatás) vehető igénybe. A babaváró támogatás igénybevételéről szóló szerződés 2022. december 31. napjáig köthető meg.

Oldalunkon összegyűjtöttük a kamattámogatással érintett Babaváró Kölcsönnel és a Gyermekvállalási Támogatással kapcsolatos legfontosabb információkat, hogy segítsünk Önnek eligazodni az igényléssel kapcsolatos tudnivalókban.

THM (kamattámogatással) : 0,43% Kamattámogatás a teljes futamidő alatt ( teljesül a gyermekvállalás az ötödik év végéig)

THM (kamattámogatás nélkül) : 5,83% Kamattámogatás 5. évtől történő megszűnése esetén (nem teljesül a gyermekvállalás öt év alatt)

A hirdetésben szereplő kölcsönt a Magyarország Kormánya által biztosított babaváró támogatással nyújtjuk.

 

Jogosultság ellenőrző kalkulátor

Most havi jóváírást kaphat Raiffeisen bankszámlájára.

A jóváírás feltétele, hogy

 • a tárgyhónapban az esedékes törlesztőrészletet és a kezességvállalási díjat hiánytalanul és határidőre megfizesse,
 • a tárgyhónapot megelőző 3 hónapból legalább kettőben, minimum a mindenkori havi nettó minimálbérrel egyező összeg a Raiffeisen Banknál vezetett forint számlájára érkezzen.

A jóváírás összege

 • a tárgyhónapban megfizetett kezességvállalási díj 20%-a, ha legalább a nettó minimálbér összege a számlájára érkezik, vagy
 • a tárgyhónapban megfizetett kezességvállalási díj 50%-a, ha legalább 400.000 Ft a számlájára érkezik, maximum két részletben.

Az akció részvételi feltétele: Raiffeisen Banknál számlavezetési szolgáltatás megléte vagy nyitása.

Jóváírás: A fenti feltételek teljesítése esetén a jóváírásra a tárgyhónapot követő hónap 28. napjáig kerül sor és kizárólag a folyósított Babaváró kölcsön futamidejének első 5 évében.

Akció időtartama: Az akció 2019.07.01. napjától visszavonásig befogadott ügyletek esetén érhető el.

A Jóváírási akció nem vehető igénybe, ha az Adós a Kondíciós Listában meghatározott számlavezetési szolgáltatással rendelkezik.

Az akció részleteit a mindenkor hatályos Kamattámogatással érintett Raiffeisen Babaváró Kölcsön Kondíciós Listában olvashatja.

 

ÉRDEKEL AZ AKCIÓ!

 

Fontos tájékoztatás

A Babaváró Kölcsön igényléséhez TB igazolás benyújtása szükséges, melyet az ügyfeleknek szükséges beszerezni az igénylést megelőzően. Az igazolást a lakóhely szerint illetékes egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó fővárosi és megyei kormányhivatalok adják ki, mely akár több napot is igénybe vehet. Az igazolás hiányában Babaváró Kölcsön igénylést befogadni nem áll módunkban.

Olyan házaspárok - együttes igénylőként - igényelhetik, akik esetében az alábbi együttes feltételek teljesülnek a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában:

 • mindkét házasfél vagy 1.) magyar állampolgár, vagy 2.)  aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja, vagy 3.) hontalan jogállású
 • mindkét szereplő már betöltötte a 23. életévét, de a feleség még nem érte el a 41 éves kort és a férj a kölcsön lejáratakor  71. életévét még nem töltötte be.
 • legalább az egyik házas fél 3 éve folyamatosan 1.) Tbj. 5. §-a alapján biztosított, vagy 2.) nappali képzésben felsőoktatási tanulmányokat folytatott vagy 3.) más állam vagy nemzetközi szerződéssel létrehozott nemzetközi szervezet társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, vagy 4.) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/E.§-a alapján megállapított gyermekgondozási díjban részesült,  de minden esetben a kölcsönkérelem benyújtását megelőző 180 napos időtartamban (kivéve a 3.) pont szerint igazolt Tbj. esetén, ahol elegendő a kölcsönkérelem benyújtását megelőző 90 napos időtartamban) magyarországi Tbj.) 5. § (1) bekezdés a), b), vagy e)-j) pontja szerinti jogviszonyban töltött időnek kell minősülnie
 • egyéni vállalkozók, társas vállalkozások (Kft., Bt., Kkt.) tulajdonosai esetén minimum 12 hónap folyamatos gazdasági tevékenység és egy lezárt üzleti év
 • Minimum havi (három hónap átlaga) nettó jövedelem: Együttesen a mindenkori minimálbér összege (107.065 Ft) mind Adós, mind Adóstárs esetén. Amennyiben az egyik igénylő fél (Adósnak vagy Adóstársnak) a jövedelme kevesebb, mint a mindenkori minimálbér (akár 0 Ft is lehet), akkor a másik fél (Adósnak vagy Adóstársnak) a jövedelmének minimum havi 160.000 Ft-nak kell lennie.
 • mindkét fél Magyarországi lakcímmel rendelkezik
 • az igénylők köztartozásmentesek
 • az igénylők egyikéről sincs a KHR-ben negatív információ
 • nem lehet büntetett előéletű egyik igénylő sem
 • esetükben nem áll fenn olyan tény vagy körülmény, amelynek alapján a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető,
 • vállalják, hogy legalább egyikük a kölcsönszerződés megkötését követően született vagy örökbefogadott gyermekeiket a nagykorúvá válásukig, de legfeljebb a kölcsönszerződés megszűnéséig a saját háztartásában neveli
Hitelcél: szabad felhasználású
Hitelösszeg (minimum): 1.000.000,- Ft
Hitelösszeg (maximum): 10.000.000,- Ft
Futamidő: minimum 6 év maximum 20 év
Kamatperiódus: 5 év
Ügyleti Kamat: Az első 5 évben:
- az ügyfél nem fizet ügyleti kamatot, ugyanis helyette annak összegét a kincstár fizeti meg a bank részére. Első 5 év után:
- ha teljesül a gyermekvállalás, akkor a futamidő végéig továbbra sem kell ügyleti kamatot fizetnie az ügyfélnek, mert annak összegét helyette kamattámogatásként a kincstár fizeti meg a bank részére
- ha nem teljesül a gyermekvállalás, akkor ügyleti kamatot kell már fizetnie az ügyfélnek, amelynek mértéke az első 5 évet követő kamatperiódusban jelenleg: 6,95% (a pontos mértéke a következő kamatperiódusra irányadó ÁKKH mértékétől függ, mely következtében a kamat lehet alacsonyabb és magasabb is)
Gyermekvállalási határidő: folyósítástól számított 5 év (várandósság esetén a várandósságnak be kell töltenie a 12. hetet)
Fedezet: állami kezesség
Kezességvállalási díj fennálló tartozás összegének 0,5%-a
Maximum törlesztőrészlet 50.000,- Ft, mely tartalmazza a kezességvállalási díjat is

 

Gyermekvállalási támogatás főbb jellemzői:

Támogatási cél: a fel nem mondott Babaváró kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak csökkentésére lehet felhasználni
Támogatás összeg:

az igénylő házaspároknak a Rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő:

 • második gyermekük esetén a még fennálló, a Babaváró Kölcsönből eredő tartozás 30%-ának megfelelő összeg,
 • harmadik gyermekük esetén a Babaváró Kölcsön szerinti teljes fennmaradó kölcsöntartozásnak megfelelő összeg
Támogatás típusa: vissza nem térítendő állami támogatás, melyet a kincstár folyósít a bank részére

Hogyan igényelheti?

 • A kölcsönkérelmet a banknál kell benyújtani a Rendeletben meghatározott dokumentumokkal együtt, melyről a fiókban kaphat bővebb információt.
 • A kölcsön nyújtása hitelbírálathoz kötött. A bírálati idő maximum 10 munkanap.

 

Gyermekvállalási Támogatás

Kik igényelhetik a Gyermekvállalási Támogatást és milyen összegben?

Azon házaspárok, akik babaváró kölcsönszerződést kötöttek és akik  második és  harmadik gyermeket vállalnak. A támogatás összege:

 • második gyermek vállalása esetén a fennálló tartozás 30 %-a
 • harmadik gyermek vállalása esetén a fennálló teljes tartozás.

 

Mi a Gyermekvállalási Támogatás igénylés folyamata?

 • a támogatás iránti kérelmet a banknál kell benyújtani a Rendeletben meghatározott dokumentumokkal együtt
 • a támogatás igénybevétele díjmentes
 • a jogosultsági feltételek ellenőrzését a Bank végzi


Mire igényelhető a Gyermekvállalási Támogatás?

A támogatást a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő tőketartozás és kamatainak csökkentésére kell felhasználni.

Babaváró Kölcsön

 • Az első 5 évben kamatmentes a kölcsön, ezt követően pedig akkor kamatmentes, ha legalább egy gyermek vállalása teljesül.
 • Babaváró kölcsön kamatának meghatározása:
Bruttó Kamat mértéke: ÁKK1*130%+2%
Kamattámogatás mértéke: ÁKK1*130%+2%
Ügyfél által fizetendő kamat: az első 5 évben 0%, amennyiben megszületik gyermek a gyermekvállalási határidőn belül, úgy a futamidő végéig kamatmentes.
Gyermekvállalási határidő: 5 év
Fedezet: állami kezesség
Kezességvállalási díj 0,5%
A vállalt gyermek meg nem születése esetén a kamat mértéke (6. évtől)* ÁKK1*130%+5%

*A vállalt gyermek meg nem születése miatt a kamattámogatást vissza kell fizetni 120 napon belül.

 • Az első gyermek születése után a kölcsön a futamidő végéig kamatmentes, a kamatot a kincstár folyósítja kamattámogatás formájában a banknak,
 • Az első gyermek, a várandósság legalább 12. hetét betöltött magzat után 3 évig a törlesztés szüneteltetését kérheti a támogatott személy, mellyel az eredeti futamidő meghosszabbításra kerül,
 • A második gyermek születését követően is kérhető 3 év törlesztés szüneteltetése, azonban a futamidő itt már nem kerül meghosszabbításra,
 • Ikergyermekek esetén alapvetően 3 év törlesztés szüneteltetés igényelhető, ami további 2 évvel meghosszabbodik, ha a 3 éves szüneteltetés letelte előtt legalább 60 nappal a Támogatott személyek erre vonatkozó kérelmet nyújtanak be.

Gyermekvállalási támogatás mértéke

 • A második gyermek születése után az aktuális tartozás 30%-a elengedésre kerül
 • A harmadik gyermek születése után az aktuális fennálló tartozás 100%-a elengedésre kerül

Gyermekvállalás alatt a babaváró támogatásokról szóló 44/2019. (III.12.) Korm. rendelet értelmében legalább a várandósság 12. hetét betöltött magzat meglétét, valamint 2019. július 1. és azután született gyermek örökbefogadást értjük, ha az örökbefogadást engedélyező határozat a kölcsönkérelem benyújtását követően válik véglegessé.

THM (kamattámogatással) : 0,43% Kamattámogatás a teljes futamidő alatt (teljesül a gyermekvállalás az ötödik év végéig)
THM (kamattámogatás nélkül) : 5,83% Kamattámogatás 5. évtől történő megszűnése esetén (nem teljesül a gyermekvállalás öt év alatt)

A THM meghatározása a 2020.07.01.-én aktuális feltételek 10 millió Ft kölcsönösszeg, továbbá a 83/2010. (III. 25.) Kormány rendeletben meghatározott feltételezések, feltételek figyelembe vételével  kerültek meghatározásra azzal, hogy a 20 éves futamidő a THM kamattámogatás esetén a törlesztés szünetelésére tekintettel 3  évvel  meghosszabbodik, továbbá mindkét THM esetében a központi költségvetés javára – a bank útján – megfizetendő kezességvállalási díj.

A Babaváró Kölcsönre vonatkozó aktuális feltételek és az akció részletes feltételei megtalálhatóak a mindenkor hatályos Kamattámogatással érintett Raiffeisen Babaváró Kölcsön Kondíciós Listában, a Lakossági Üzletszabályzatban és az Általános Üzleti Feltételekben.

 

Reprezentatív példa:

  Kamattámogatás a teljes futamidő alatt (első 5 évben teljesül a kamattámogatás feltétele) Kamattámogatás megszűnése esetén (első 5 évben nem teljesül a kamattámogatás feltétele)
A hitel teljes összege: 10 000 000 Ft 10 000 000 Ft
Futamidő 23 év (20 + 3 év) 20 év
Törlesztőrészletek száma 240 db 240 db
Hitelkamat mértéke(1-5. év): 0% 0%
Hitelkamat mértéke (6. év): 0% 6,95%
Hitelkamat típusa: 5 évre rögzített, 5 évente az ÁKK változásának figyelembe vétele mellett határozódik meg az új kamatperiódusra a kamat mérték 5 évre rögzített, 5 évente az ÁKK változásának figyelembe vétele mellett határozódik meg az új kamatperiódusra a kamat mérték
A hitel teljes díja (mely magába foglalja a kezesség vállalási díjat és az esetlegesen visszafizetendő támogatást is): 527 708 Ft 6 949 962 Ft
THM: 0,43% 5,83%
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 10 527 708 Ft 16 949 962 Ft
Törlesztőrészlet összege (1-5. év): 41 667 Ft 41 667 Ft
Törlesztőrészlet összege (6. év): 41 667 Ft 67 203 Ft
Kezdeti kezességvállalási díj: 4 167 Ft 4 167 Ft
Visszafizetendő támogatás a kamattámogatás feltételének (várandóság vagy gyerek születés) nem teljesítése esetén (egy összegben esedékes) – része a hitel teljes díjának és a fogyasztó által fizetendő összegnek is. nincs ilyen kötelezettség 1 777 500 Ft

Babaváró kölcsön iránt érdeklődik?

Kérjük adja meg adatait és visszahívjuk! A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező.