NHP Zöld Otthon Hitel és NHP Zöld Otthonteremtési Kamattámogatott Kölcsön

Zöld Hitelek

Akciók

 • Teljes futamidő alatt végig fix 2,5% kamatozású hitel 
 • 70 000 Ft-ot adunk a hitel kifizetése után
 • Vissza nem térítendő CSOK támogatás mellett 0%-os kamattámogatott kölcsön már 2 gyermek esetén, új lakás vásárlásához
 • És most velünk a hiteligényléssel kapcsolatos költségeit is lenullázhatja
 • 0 Ft közjegyzői díj, mert visszatérítjük
 • 0 Ft az értékbecslési díj
 • 0 Ft a hitelbírálati díj
 • 0 Ft a fedezetellenőrzési díj
 • 0 Ft a térképmásolati díj
 • 0 Ft zálogjog földhivatali bejegyzési díj

A közjegyzői díj visszatérítésére a hitel kifizetését követően kerül sor. Igénylés 2022. május 31-ig. A 2022. augusztus 31-ig kiállított hitelígérvény alapján folyósított kölcsönökre érvényes


Milyen ingatlanra igényelhető?

 • Kizárólag használatbavételi engedéllyel rendelkező új lakás vásárlásra
 • Társasházi lakás, családi ház, sorház, ikerház

Magyarország területén

 • A hitelből energiahatékony új lakás finanszírozható, mely BB (azaz közel nulla energiaigényre vonatkozó követelménynek megfelelő) vagy annál jobb energetikai minőségi besorolással rendelkezik, továbbá összesített energetikai jellemzőjének számított értéke (primer energiaigény) legfeljebb 80 kWh/m²/év.
 • Kizárólag saját lakhatási célra vehető igénybe és a folyósítást követő 10 évig életvitelszerűen ebben a lakásban kell laknia a tulajdonosnak, aki a hitel adósa.
Hogyan ellenőrzi a bank az energiahatékonysági feltételnek való megfelelést?
 • Használatbavételi engedéllyel rendelkező ingatlan esetén energetikai tanúsítvány alapján.

Végig fix 2,5% kamatozású NHP Zöld Otthon Hitel

Ki igényelheti?

Belföldi magánszemély, aki energiahatékony új lakást vásárol

Mennyi hitelösszeg igényelhető?
 • Minimum: 1 000 000 Ft
 • Maximum: 70 000 000 Ft
Milyen futamidőre?
 • Minimum: 60 hónap (5 év)
 • Maximum: 300 hónap (25 év)

Végig 0% kamatozású NHP Zöld Otthonteremtési Kamattámogatott Kölcsön CSOK mellé gyermeket nevelőknek

Kizárólag a 16/2016. (II. 10.) Kormányrendeletben meghatározott Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) igénybevételével együtt nyújtható. 

Ki igényelheti?
Gyermeket nevelő, vagy gyermeket vállaló magánszemélyek
Mennyi hitelösszeg igényelhető?
 • Két gyermek esetén 1 000 000 - 10 000 000 Ft
 • Három vagy több gyermek esetén: 1 000 000 - 15 000 000 Ft

Amennyiben NHP Zöld Otthon Hitelt és NHP Zöld Otthonteremtési Kamattámogatott Kölcsönt is igénybe vesz, a két hitel összege maximum 70 millió forint lehet. 

Milyen futamidőre?
 • Minimum: 60 hónap (5 év)
 • Maximum: 300 hónap (25 év)
Igénylési feltételek mindkét termék esetén
 • Hiteligénylések befogadása 2021. október 11-től
 • A hitelt belföldi fogyasztó igényelheti.
 • Az ügyfél kizárólag egy NHP Zöld Otthon Hitel szerződés Adósa/Adóstársa lehet. (Kivételt képez ez alól, ha NHP Zöld Otthon Hitelt és NHP Zöld Otthonteremtési Kamattámogatott Kölcsönt is igényel az NHP ZOP keretében.) Erről az igénylőlapon nyilatkoznia kell az ügyfélnek.
 • A hitelcél szerinti ingatlanban csak Adós és Adóstárs szerezhet tulajdont (egyéb tulajdonos nem lehet), azonban a tulajdoni hányadokra nincs megkötés. Az is elfogadható, ha az Adóstárs nem szerez tulajdonjogot.
 • A hitelcél szerinti ingatlan a futamidő alatt nem adható bérbe, egyéb módon nem hasznosítható, valamint haszonélvezeti jog nem alapítható rá, kivéve a Tulajdonos adós egyenesági hozzátartozója javára.
 • Az NHP ZOP keretében csak olyan új lakás vásárolható, amely az Adós/Adóstárs tulajdonába kerül és amelyben a Tulajdonos adós/adóstárs a hitel szerződés alapján történő utolsó folyósítást követő 10 évig életvitelszerűen lakik.
 • A hitel célját képező új lakásnak a Tulajdonos adós/adóstárs saját lakhatását kell szolgálnia, amit az új lakásban tulajdoni részesedést szerző Tulajdonos adós/adóstárs állandó lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolja (első alkalommal) legkésőbb a kölcsön folyósítástól számított 90 napon belül.
 • A hitel célját képező új ingaltan a lakáshitel futamideje alatt nem idegeníthető el, a hitelt nyújtó hitelintézet és a magyar államon kívül más személyek javára szóló joggal nem terhelhető.
 • A hitelből energiahatékony új lakás finanszírozható, mely BB (azaz közel nulla energiaigényre vonatkozó követelménynek megfelelő) vagy annál jobb energetikai minőségi besorolással rendelkezik, továbbá összesített energetikai jellemzőjének számított értéke (primer energiaigény) legfeljebb 80 kWh/m²/év.
 • Az energiahatékonysági feltételnek való megfelelést a hitelintézet köteles ellenőrizni a Lakáshitel Szerződés létrejöttét megelőzően az energetikai tanúsítvány alapján
 • NPH Zöld Otthonteremtési Kamattámogatott Kölcsön esetén a további feltételek megegyeznek az Raiffeisen Otthonteremtési Kamattámogatott Kölcsön feltételeivel. A termék igénybevételekor az ügyfélnek meg kell felelnie a 16/2016. (II. 10.) Kormányrendeletben meghatározott feltételeknek.

Az NHP Zöld Otthon Hitel és NHP Zöld Otthonteremtési Kamattámogatott Kölcsön igénylésére kizárólag Földhivatal által érkeztetett végleges adásvételi szerződés esetén van lehetőség.

Induló díj akció

Minden kamatozás típus esetén:

  Akciós díjak
(Minden lakáshitel és kamatozás típus esetén)
Nem akciós díjak
Közjegyzői díj Bank visszatéríti A közjegyzői díj pontos mértéke a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet alapján kerül meghatározásra

Értékbecslési díj

 

Bank átvállalja

38 100 Ft / ingatlan
Helyszíni szemle 19 050 Ft / ingatlan


Hitelbírálati díj/Folyósítási díj

 

 

 

Bank elengedi

Hitelbírálati díj: 
A folyósított összeg 1%-a,
de maximum 200 000 Ft
Igényléskori fedezetellenőrzési díj 3 600 Ft / ingatlan
Kifizetéskori fedezetellenőrzési díj 1 000 Ft / ingatlan
Térképmásolati díj 3 000 Ft / ingatlan (családi ház esetén)
Zálogjog földhivatali bejegyzési díj 12 600 Ft

Az akció időtartama: 2022. március 1. és 2022. május 31. között igényelt hitel és 2022. augusztus 31-ig kiállított hitelígérvény alapján folyósított szerződésekre érvényes.

Az elengedett díjakat meg kell fizetni, ha a Kölcsön kettő éven belül végtörlesztésre vagy a kölcsön tőketartozásának felét meghaladó összegű előtörlesztésre kerül.

A hiteligénylés minimális személyi feltételei
 • minimum 18 éves életkor a hitel igénylésekor, valamint legfeljebb 70 éves életkor a hitel lejáratakor (amennyiben az adós életkora a hitel lejáratakor meghaladja a 70 évet, az ügylet jóváhagyásához a sztenderd igénylési feltételeknek megfelelő adóstárs bevonása szükséges, amely esetben az adóstárs életkora a hitel igénylésekor minimum 18 év, a hitel lejáratakor legfeljebb 70 év lehet),
 • telefonos elérhetőség (lakóhelyi vezetékes telefon vagy előfizetéses mobiltelefon vagy feltöltőkártyás mobiltelefon),
 • Magyarországon szerzett jövedelem, valamint magyarországi állandó lakcím,
 • minimum 3 hónapos folyamatos, határozatlan idejű munkaviszony a jelenlegi munkahelyen,
 • minimum havi 400 ezer Ft nettó jövedelem elvárt önállóan – az adóstárs jövedelme nélkül - az adós részéről
 • egyéni vállalkozók, társas vállalkozások (Kft., Bt., Kkt.) tulajdonosai esetén minimum 12 hónap folyamatos gazdasági tevékenység és egy lezárt üzleti év
 • legalább kéthavi aktív, lakossági bankszámla múlt bármely magyarországi pénzintézetnél,
 • a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) nem tartalmaz az igénylőre vonatkozóan mulasztással, visszaéléssel vagy adósságrendezési eljárással kapcsolatos információt.

Reprezentatív példa 5 000 000 Ft összegre, 20 éves futamidővel számolva:

 

NHP Zöld Otthon Hitel NHP Zöld Otthonteremtési Kamattámogatott Kölcsön
Törlesztőrészlet: 26 495 Ft 20 833 Ft
Futamidő: 20 év 20 év
Törlesztőrészletek száma: 240 240
Hitelkamat mértéke: 2,50% 0,00%
Hitelkamat típusa: A futamidő végéig fix A futamidő végéig fix
A hitel teljes összege: 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft
A hitel teljes díja: 1 358 835 Ft 0 Ft
A fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 6 358 835 Ft 5 000 000 Ft
Teljes hiteldíj mutató (THM): 2,53% 0,00 %

A THM meghatározása az aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt a 2022. május 9-én érvényes NHP Zöld Otthon Hitel és NHP Zöld Otthonteremtési Kamattámogatott Kölcsön kondíciók alapján, továbbá 5 000 000 Ft hitelösszeg, 20 éves futamidő és egy ingatlanfedezet bevonása mellett történt. A hitelhez vagyonbiztosítási szerződés megkötése szükséges. A feltételek változása esetén a THM mértéke módosulhat. Az NHP Zöld Otthon Hitelre és NHP Zöld Otthonteremtési Kamattámogatott Kölcsönre vonatkozó aktuális feltételek a mindenkor hatályos Lakossági Kondíciós Listában találhatóak meg.

A hiteligénylés felelős döntés!  
Ide kattintva minden szükséges információt megtalál: díjakat és kondíciókat, mintaszerződést, az igényléshez szükséges dokumentumokat.

Hasznos linkek