IBAN

Az oldalon található alkalmazás segítségével ellenőrizheti az IBAN szám helyességét.

Mi az IBAN?

Magyarországon a belföldi fizetések esetében 1996 óta szabványosított, 16 és 24 jegyű pénzforgalmi jelzőszámok használatosak, amelyek mindamellett, hogy egyértelműen azonosítják a számlavezető bankot és a számlavezető ügyfelet, lehetővé teszik a belföldi fizetési forgalom gyors, automatizált és olcsó lebonyolítását.

Az Európai Unió Nemzetközi Bank-szabványügyi Bizottsága hasonló céllal vezette be az Unió országai számára a nemzetközi bankszámlaszámokat, az ún. IBAN-t (International Banking Account Number).Az MNB 9/2001. (MK) 147-es rendelete alapján 2003. január 1-től kötelező a magyar pénzintézetek számára az IBAN formátumú számlaszámok alkalmazása és annak ellenőrzése.

Mi az IBAN alkalmazásának előnye?

Az IBAN bevezetésével az alkalmazó országok számára egységessé válik a külföldi bankszámlaszámok kezelése. Az átutalások feldolgozása automatizálhatóvá válik, ugyanakkor az emberi beavatkozás kiküszöbölésének köszönhetően a munkafolyamatok egyszerűsödnek, gyorsabbá és pontosabbá válnak.

A magyar IBAN szabvány

A magyar szabvány szerinti IBAN 28 jegyből áll. Az IBAN első és második karaktere mindig "HU", Magyarország szabvány szerinti országkódja, a harmadik és negyedik jegy az ellenőrző kód, a fennmaradó számjegyek - 5-28-ig terjedően - az ügyfél egységesített pénzforgalmi jelzőszámát tartalmazzák.

Az IBAN papíron és elektronikus környezetben történő alkalmazása tagolásában eltérő, pl.
papíron, nyomtatott formátumban 4-es tagolásban használjuk:
IBAN HU99 5888 9999 3456 6789 1234 6789
A példában szereplő IBAN számlaszám elektronikus formája pedig az alábbi ("IBAN" előtag nélkül):
HU99588899993456678912346789

Bankunk által nyújtott, az IBAN szám helyességét ellenőrző segédletek

Amennyiben nem biztos saját IBAN száma helyességében, vagy a partnereitől kapott IBAN számlaszámokban, az alábbi ellenőrző képlettel most lehetősége van ellenőrizni azt, hogy az Ön által használni kívánt IBAN számok formailag helyesek-e. (Azt nem tudja a képlet ellenőrizni, hogy létező számsorról van-e szó, csak azt, hogy formailag, képzésében érvényes-e a nemzetközi bankszámlaszám.)

Kérjük az alábbi rovatba írja be az Ön által ismert IBAN számlaszámot ellenőrzés céljából:

 

Raiffeisen Bankos pénzforgalmi jelzőszámának megadásával az alábbi generátor segítségével saját IBAN számlaszámát képezheti. Kérjük szíveskedjen beírni a Raiffeisen Banknál vezetett 24-jegyű számlaszámát.

 

Mi történik, ha Ön nem a helyes IBAN számot használja deviza átutalásaiban?

Az IBAN számlaszám formátum használata - így külföldi partnerei megismertetése az Ön új IBAN számával, ill. európai partnerei IBAN számlaszámának bekérése - kiemelt fontosságú. Bankunk valamennyi papír alapú és elektronikus csatornán eljuttatott IBAN szabvány szerinti deviza számlaszámot ellenőriz. A hibás IBAN számlaszámot tartalmazó megbízást is késedelem nélkül feldolgozzuk és teljesítjük, hiszen az Ön által megküldött megbízás mielőbbi teljesítésére törekszünk.

Amennyiben Ön a kedvezményezett helytelen formátumú vagy nem IBAN formátumú számlaszámát tünteti fel az IBAN-t alkalmazó, európai célországba irányuló deviza átutalási megbízásain, a kedvezményezett Bankja az automatikus feldolgozás meghiúsulása miatt, többlet feldolgozási költségre való hivatkozással extra díjtételt számíthat fel. Ezeket a költségeket a jövőben tovább terheljük és a szokásos devizautalási díjon felül felszámítjuk valamennyi ügyfelünk számára. (Tapasztalataink szerint az extra díjtétel bankonként eltérő mértékű, de kb. EUR 5-20,- közötti összeg lehet.)

A 2560/2001/EK rendelet alapján az EPC (European Payments Council) az Európai Unión belüli egységes gyakorlat, valamint az automatikus feldolgozás elősegítése érdekében lehetővé tette, hogy 2007. január 1.-től az Európai Unió országaiba (ezen felül Svájc; Norvégia, Izland és Lichtenstein) irányuló, euróban megadott deviza átutalásokat fogadó bank az IBAN és a SWIFT (BIC) kódokkal nem, vagy nem megfelelően kitöltött fizetési megbízásokat visszautasítsa, vagy extra költséggel terhelje annak teljesítését.

A helytelenül/hiányosan kitöltött megbízások teljesítése a Raiffeisen Bankban a mindenkor hatályos Kondíciós Lista szerinti feltételekkel kerül teljesítésre.

Mi a SWIFT (BIC) kód?

Olyan egyedi cím, amely a távközlési üzenetben pontosan azonosítja a pénzügyi tranzakcióban résztvevő pénzintézetet.

Mit tehet a többletköltségek / átutalás visszautasítása elkerülése érdekében?

Annak érdekében, hogy deviza és nemzetközi átutalásai többletköltségek nélkül teljesüljenek, kérjük, ügyeljen a megbízások helyes kitöltésére. Ebben szeretnénk a segítségére lenni jelen tájékoztatóval.

Kérjük, a megbízás megadása előtt a jogosulttól kérje be:

  • a jogosult nemzetközi bankszámlaszámát (IBAN szám),
  • a bankja nevét és annak
  • SWIFT (BIC) kódját.

A megbízás kitöltésénél kérjük, ügyeljen a következő mezők és adatok használatára:

Kedvezményezett bankjának SWIFT (BIC) kódja:
Kérjük, hogy a kedvezményezett bankjának SWIFT (BIC) kódját, a kedvezményezett bankja mezőben, az arra kijelölt helyen minden esetben szíveskedjen feltüntetni!

  • A SWIFT (BIC) kód (8, vagy 11 karakterből áll) és mindig egyértelműen azonosítja a kedvezményezett bankját.
  • Amennyiben az átutalás kedvezményezettje is a Raiffeisen Bank ügyfele, kérjük, hogy a megfelelő mezőben bankunk SWIFT kódját tüntesse fel: UBRTHUHB.

Kedvezményezett számlaszáma:
Amennyiben IBAN-t (IBAN = International Bank Account Number), azaz nemzetközi számlaszámot használó országba utal, kérjük, hogy az IBAN számlaszámot használja és azt mindig csak a kedvezményezett számlaszám mezőbe írja be!

  • Az Európai Unió tagállamai (ezen felül Svájc; Norvégia, Izland és Lichtenstein) már a számlaszámok nemzetközi formáját (IBAN) használják.
  • Az IBAN számlaszám mindig az adott ország 2-betűs ISO országkódjával kezdődik (pl DE, AT, CZ).

Mely európai országok alkalmazzák az IBAN-t?

Amennyiben az alábbi linkre rákattint, megtekintheti azoknak az európai országoknak a listáját, akik már IBAN számlaszámot használnak és az országukra jellemző IBAN számlaszám formátumokat.

IBAN-t alkalmazó európai országok

Van-e változás azon országok devizautalás eljárásrendjeiben, amelyek nem alkalmazzák az IBAN-t?

Az IBAN-t nem alkalmazó országokban - a fenti listában szereplő országokon kívüli valamennyi ország - az Ön által kezdeményezett devizautalások továbbra is a korábban megszokott módon történnek.

 

Bankunk SWIFT-kódja: UBRTHUHB
Címe: 1133 Budapest, Váci út 116-118.


IBAN Ellenőrzés
IBAN Generálás